Karate Tesla Brno

Karate Tesla Brno je členem

Česká asociace tradičního karate - ČATK

Česká asociace tradičního karate je servisní organizací pro kluby tradičního karate v ČR. Je přímým členem České unie bojových umění, která sdružuje všechny organizace působící v oblasti bojových umění.

Cílem České asociace tradičního karate je zastupovat WTKF v České republice a poskytovat tím možnost studia a tréninku tradičního karate pro všechny zájemce. Vysoká úroveň vedení je zajištěna kvalitními instruktory, kteří se pravidelně účastnili stáží u Senseie Hidetaka Nishiyamy.

Světová federace tradičního karate - WTKF

Česká asociace tradičního karate šíří karate podle standardů mezinárodní organizace World Traditional Karate Federation – WTKF v České republice. Tato mezinárodní organizace navazuje na činnost ITKF, kterou založil Sensei Hidetaka Nishiyama, nositel 9. danu karate – student Gichina FunakoshihoWorld Traditional Karate Federation je reprezentantem původních duševních i technických hodnot bojového umění karate.

Česká unie bojových umění - ČUBU

Česká unie bojových umění sdružuje národní svazy provozující bojová umění a sporty. Je velmi silným členem Českého svazu tělesné výchovy a již více než 14 let propaguje, provozuje a šíří bojová umění a sporty.

Česká unie bojových umění je čtvrtou největší sportovní organizací v naší zemi. Počet členů čítá více jak 42.000 aktivních sportovců a celkový počet členů, vzhledem k tomu, že v některých bojových uměních neexistují sportovní soutěže, je ještě vyšší.