Karate Tesla Brno

Zkoušky na barevné pásky

STV (stupně technické vyspělosti)

V momentě kdy karatista dosáhne určitého výkonnostního progresu, podstoupí zkoušku na další technický stupeň (kyu nebo dan). Ten můžeme na první pohled rozeznat barevnými pásy.

Na každou zkoušku musí studenta vybrat a zapsat jeho trenér. Samotná zkouška se skládá ze tří částí – kata, kihon a kumite. Zpravidla platí, že čím vyšší stupeň (pásek) chci získat, tím náročnější obsah zkoušky je. Ta pak probíhá pod drobnohledem zkušebního komisaře, který rozhodne o úspěšném složení, či nikoliv.

V případě neúspěchu na zkoušce se nic neděje. Cvičenec bude mít dostatek času víc potrénovat na další termín, kdy už je ve většině případů úspěšný.