Soutěže v karate

V tradičním karate se konají závody, které jsou rozděleny do jednotlivých disciplín. Závodníci jsou rozděleni podle pohlaví, věku a kyu (technického stupně).

I přes to, závody v tradičním karate nejsou hlavní náplní tréninku. Jsou jenom jeho součástí. Při závodech v tradičním karate se vítězství stává až druhořadým cílem. Závody nám slouží pouze k porovnání našeho zlepšení v tréninku a k nabrání nových zkušeností v konfrontaci se soupeřem pod psychickým tlakem, který je podobný reálné situaci v boji “na ulici”.

V ČR se pravidelně pořádají Národní poháry a vrcholem celé sezóny je pak Mistrovství republiky. Z výsledků těchto soutěží a aktuální formy se sestavuje tým, který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

 

Soutěžní disciplíny

KATA
Kata je klíčem k pochopení podstaty karate. Jedná se o kombinaci krytů, proti-úderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům. Všechny kata však začínají krytem, to proto, aby byl zdůrazněn sebeobranný aspekt karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Součástí nácviku je i synchronizovaná kata. Družstvo tvoří tři cvičenci, kteří cvičí v naprosté jednotě, stejném rytmu.  dvěma útočníkům.

 

EN-BU
En-bu je důrazně spojené se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit žena a muž nebo dva muži. Útok a obrana předvádí nacvičené sekvence po dobu jedné minuty (plus nebo minus 5 vteřin). Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Hodnocení závisí na úrovni a reálnosti technik tradičního karate, plynulosti přesunů a choreografii. Důraz je kladen na razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivost, tvořivost.

 

FUKU-GO
Fuku-go je soutěžní disciplína tradičního karate, které se účastní nejvyspělejší závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i kata Kitei (povinná forma kata, vyhlášená technickým výborem WTKF), která v sobě zahrnuje různé základní techniky tradičního karate. Autorem kata Kitei je Sensei Nishiyama. Fuku-go je tedy absolutní disciplinou tradičního karate.

 

 

KUMITE
Kumite je boj mezi dvěma soupeři. Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a dispozice soupeře. Cílem je vytvoření vzájemného respektu mezi soupeři. Aby se člověk stal vítězem, musí nejdříve zvítězit sám nad sebou. Gichin Funakoshi, velký mistr karate-do, vždy opakovaně zdůrazňoval, že úkolem tohoto umění je pěstování vznešeného ducha, ducha pokory. Pravidla kumite odrážejí reálný boj a tak je možné zvítězit jednou todome (konečnou) technikou.

 

Směrnice Organizace soutěží pro rok 2018

zdroj: http://www.karate.cz/tradicni-karate/