Karate Tesla Brno

Soutěže a disciplíny v karate

V tradičním karate se konají závody, kde účastníci soutěží v jednotlivých disciplínách. Závodníci jsou rozděleni podle pohlaví, věku a kyu (technického stupně).

I přes to příprava na závody v tradičním karate není hlavní náplní tréninku. Je jenom jeho součástí. Při závodech v tradičním karate se vítězství stává až druhořadým cílem. Soutěž nám slouží pouze k porovnání našeho zlepšení v tréninku a k nabrání nových zkušeností v konfrontaci se soupeřem pod psychickým tlakem, který je podobný reálné situaci v boji “na ulici”.

V České asociaci tradičního karate (ČATK) se pravidelně pořádají Národní poháry a vrcholem celé sezóny je pak Mistrovství republiky. Z výsledků těchto soutěží a aktuální formy se sestavuje reprezentační tým, který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

Soutěžní disciplíny

Kata

Kata je klíčem k pochopení podstaty karate. Jedná se o kombinaci krytů, proti-úderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům. Všechny kata však začínají krytem. To proto, aby byl zdůrazněn sebeobranný účel karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Součástí nácviku je i synchronizovaná kata. Družstvo tvoří tři členové, kteří cvičí v naprosté jednotě a stejném rytmu proti dvěma útočníkům.

Kumite

Kumite je boj mezi dvěma soupeři. Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a dispozice soupeře. Cílem je vytvoření vzájemného respektu mezi soupeři. Aby se člověk stal vítězem, musí nejdříve zvítězit sám nad sebou. Gichin Funakoshi, velký mistr karate-do, vždy opakovaně zdůrazňoval, že úkolem tohoto umění je pěstování vznešeného ducha, ducha pokory. Pravidla kumite odrážejí reálný boj a tak je možné zvítězit jednou todome (konečnou) technikou.

Enbu

En-bu je důrazně spojené se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit žena a muž nebo dva muži. Útok a obrana předvádí nacvičené sekvence po dobu jedné minuty (plus nebo minus 5 vteřin). Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Hodnocení závisí na úrovni a reálnosti technik tradičního karate, plynulosti přesunů a choreografii. Důraz je kladen na razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivosti a tvořivosti.

Fukugo

Fuku-go je soutěžní disciplína tradičního karate, které se účastní nejvyspělejší závodníci, protože je zde nezbytně nutné ovládat disciplíny kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i kata Kitei (povinná forma kata, vyhlášená technickým výborem WTKF), která v sobě zahrnuje různé základní techniky tradičního karate. Autorem kata Kitei je Sensei Nishiyama. Fuku-go je tedy absolutní disciplinou tradičního karate.